Opgelet!: Wees aandachtig voor phishing via WhatsApp, SMS en e-mail over Kinderbijslag, Schoolbonus en Groeipakket. KidsLife vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via Whatsapp of SMS. Twijfels over de juistheid van communicatie? Contacteer je KidsLife-adviseur

Veelgestelde vragen

 • Schooltoeslag

  Ik ontving niet voor al mijn kinderen de Schooltoeslag

  Het kan zijn dat je de Schooltoeslag voor je kinderen ontvangt via een verschillende betaling. Vooraleer wij de Schooltoeslag of Studietoelage kunnen betalen, dienen wij alle gegevens ontvangen te hebben van de overheid. 
  Een schoolinschrijving is bijvoorbeeld een van de gegevens die we nodig hebben. Voor sommige kinderen kan het zijn dat de schoolinschrijving vroeger werd geregistreerd dan voor de anderen. 

  Opgelet: je hoeft niets te doen in deze situatie. Vanaf wanneer ook de gegevens van de andere kinderen binnenzijn, betalen wij automatisch de Schooltoeslag uit. 

 • Schooltoeslag

  Wanneer moet ik de Schooltoeslag aanvragen?

  KidsLife maakt het je gemakkelijk, door de Schooltoeslag automatisch uit te betalen op het einde van het jaar.

  Je kan wel een aanvraag indienen:

  • Als je in Brussel of Wallonië woont en je kind naar een Vlaamse erkende school gaat. Contacteer ons en wij onderzoeken of je recht hebt op de Schooltoeslag.
 • Schooltoeslag

  Ik ontving vorig schooljaar de Schooltoeslag, maar mijn kind gaat nu naar de Hogeschool of Universiteit

  KidsLife Kinderbijslagfonds betaalt de Schooltoeslag uit tot en met het secundair onderwijs. Volgt je zoon of dochter Hoger Onderwijs aan de Hogeschool of Universiteit? Dan moet je de studietoelage zelf aanvragen via de Vlaamse Overheid. De voorwaarden voor de Studietoelage aan de Vlaamse Overheid zijn grotendeels dezelfde als die van de Schooltoeslag.

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  Wat met Schooltoeslag bij gescheiden ouders?

  De schooltoeslag of studietoelage wordt uitbetaald aan diegene die de Kinderbijslag of Groeipakket ontvangt, maar wordt berekend op basis van de gezinsinkomsten van de ouder(s) of de werkelijke opvoeder(s) bij wie het kind gedomicilieerd is. Als het kind gehuwd is, zelfstandig is of alleen woont, wordt de studietoelage berekend op basis van de inkomsten van het kind zelf en zijn of haar eventuele samenwonende partner. 

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  Wat gebeurt er met mijn Studietoelage of Schooltoeslag als mijn kind stopt met studeren tijdens het schooljaar?

  Als je een Schooltoeslag ontving en je zoon of dochter stopt de studies voor 30/06 van het schooljaar, dan zul je de studietoelage moeten terugbetalen. Neem contact op met jouw KidsLife-adviseur, we helpen je graag verder. 

 • Schooltoeslag

  Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Schooltoeslag of Studietoelage?

  Er zijn een aantal voorwaarden die vervuld moeten worden om recht te kunnen hebben op de studietoelage:

  1. Onderwijsvoorwaarde

  Je kind gaat naar een kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Ook studenten die een HBO-5 opleiding verpleegkunde of een BuSo-opleiding volgen komen in aanmerking.
  Je zoon of dochter is ingeschreven en voldoende aanwezig op school.

  2. Nationaliteitsvoorwaarde

  Je kind heeft op 31 augustus van het betrokken jaar de Belgische nationaliteit. In sommige gevallen kunnen ook niet-Belgen recht hebben op een studietoelage als de onderwijs- en inkomensvoorwaarde voldaan zijn.

  3. Inkomensvoorwaarde

  Je gezinsinkomen ligt tussen een bepaald grensbedrag. Deze grensbedragen zijn volledig afhankelijk van jouw gezinssituatie.
  De gezinsinkomsten worden berekend door de Vlaamse Overheid en bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Het bruto belastbaar jaarinkomen van het gezin. Dit zijn onder andere lonen en uitkeringen maar ook de inkomsten uit vastgoed.Omdat alle gegevens over de inkomsten door de overheid dit jaar nog niet verwerkt zijn, bekijken we de situatie 2 jaar terug. Voor de Schooltoeslag in 2020 houden we dus rekening met de inkomsten van 2018. 
    
  2. Hoe je gezinssituatie op 31 augustus van het huidige schooljaar is speelt eveneens een rol tijdens de berekening van de gezinsinkomsten. 
    
  3. Als je een eigendom hebt die je niet gebruikt als gezinswoning of voor jouw beroep, dan voert de overheid een kadastraal inkomen-toets uit.

  Voor elk gezin kan de situatie dus anders zijn. Wij ontvangen de berekening van de inkomsten rechtstreeks van de Vlaamse Overheid waarna wij onderzoeken of jouw gezin recht heeft op de studietoelage.

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  Mijn kind zit op internaat. Heeft dit gevolgen voor de Schooltoeslag?

  Als je kind op internaat (min 5 maanden of langer) zit, contacteer ons en bezorg ons een bewijs van interne leerling. Dit kan een positieve impact hebben op het bedrag dat je ontvangt.

  Ontdek alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  Wat zijn de nationaliteitsvoorwaarden voor de Schooltoeslag?

  1 van de voorwaarden om recht te kunnen hebben op de Schooltoeslag, is dat je kind de Belgische nationaliteit moet hebben of ten minste gemachtigd moet zijn om in België te verblijven. Voor jongeren die niet in België wonen, maar naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel gaan, geldt die voorwaarde niet.

  Bekijk alle voorwaarden en informatie over de schooltoeslag hier.

 • Schooltoeslag

  Welke datum wordt er genomen voor de bepaling van de gezinsgrootte voor de berekening van de Schooltoeslag?

  Situatie op 31/08/2020 bepaalt de gezinsgrootte.

  Bekijk hier alles over de Schooltoeslag

 • Schooltoeslag

  Hoe kan ik de Schooltoeslag aanvragen?

  De Schooltoeslag, Studietoelage of de Schooltoelage krijg je automatisch als je daar recht op hebt zolang je in Vlaanderen woont en tot en met secundair onderwijs. 
  Woon je niet in Vlaanderen? Dan kan je de Schooltoeslag aanvragen bij KidsLife
  Gaat jouw zoon of dochter naar het Hoger Onderwijs? Dan moet je een aanvraag indienen bij de dienst Onderwijs. 

  Bekijk hier alle voorwaarden voor de Schooltoeslag