Veelgestelde vragen

 • Kinderbijslag | Groeipakket

  Wordt de Kinderbijslag en het Groeipakket geïndexeerd?

  De bedragen van het Groeipakket in Vlaanderen zijn niet gekoppeld aan de index, maar worden wel jaarlijks verhoogd, op een vast moment, tegen een vast percentage. 
  De kinderbijslag voor Brussel en Wallonië wordt geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. De gezondheidsindex is een indexcijfer die de overheid berekend. Dit indexcijfer is afhankelijk van de prijs van een aantal goederen zoals brood, restaurantbezoek, autoverzekering, ... 

  Datum laatste indexering Groeipakket in Vlaanderen: 01/09/2022
  Datum laatste indexering Kinderbijslag in Brussel & Wallonië: 01/08/2022

  Je kan het bedrag die je gaat ontvangen altijd raadplegen op My KidsLife.
  KidsLife zorgt er namelijk voor dat je altijd het hoogste bedrag krijgt waarop je recht hebt.  

 • Kinderbijslag | Groeipakket

  Wie ontvangt de Kinderbijslag of het Groeipakket?

  Voor 1 januari 2019 werd de Kinderbijslag steeds aan de moeder betaald. Vanaf 1 januari 2019 is de Kinderbijslag gewestelijk geregeld.

  Woon je in Brussel of Wallonië? Dan blijft de moeder verder de ontvanger van de Kinderbijslag.

  Woon je in Vlaanderen? Dan wordt het Groeipakket (de nieuwe Kinderbijslag) voor alle gezinnen met kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 betaald aan een begunstigde kern. Dit zijn de beide ouders die samen de ontvanger zijn van de kinderbijslag. Als je enkel kinderen hebt die geboren zijn voor 1 januari 2019, dan blijven we verder aan dezelfde persoon betalen. Als je niet meer samen bent met de andere ouder van je kindje, kan het zijn dat we niet aan de moeder betalen. Lees er hier alles over.

 • Kinderbijslag | Groeipakket

  Moet ik mijn kinderbijslagfonds verwittigen als ik een Oekraïens gezin met kinderen opvang?

  Neen, je hoeft ons niet te verwittigen. Wij krijgen alle wijzigingen in je gezinssituatie automatisch door via het rijksregister, nadat het Oekraïense gezin zich op jouw adres heeft geregistreerd.

  Het Oekraïens gezin moet wel een aanvraag doen om zelf Kinderbijslag of Groeipakket te ontvangen.

  Bekijk hier alle voorwaarden om als Oekraïens gezin recht te hebben op Groeipakket

 • Kinderbijslag | Groeipakket

  Wat zijn de gevolgen van de Brexit op mijn kinderbijslag?

  Sinds 31 december 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk officieel geen deel meer uit van de Europese Unie.
  Dit kan een impact hebben voor de mensen die in België wonen maar in het Verenigd Koninkrijk werken (of omgekeerd) en reeds Belgische Kinderbijslag ontvangen of een aanvraag willen doen. Er werd een terugtrekkingsakkoord onderhandeld bij wijze van overgangsmaatregel:

  • Had je op 31/12/2020 recht op Belgische Kinderbijslag volgens de toen geldende voorwaarden uit de Europese Verordeningen? Dan blijven die van kracht vanaf 01/01/2021 zolang je aan dezelfde voorwaarden blijft voldoen.
    
  • Had je op 31/12/2020 nog geen recht op Kinderbijslag op basis van de toen geldende Europese verordeningen, of voldoe je na 31/12/2020 plots niet meer aan die voorwaarden? 

  Dan moet je voldoen aan de bepalingen in het terugtrekkingsakkoord om nog recht te kunnen hebben op Belgische Kinderbijslag.

  Als je niet voldoet aan de bepalingen uit het terugtrekkingsakkoord, kan er enkel nog recht zijn op Belgische kinderbijslag als je in België woont en aan de algemene voorwaarden voldoet van de regio waarin je woont (Groeipakket in Vlaanderen, Kinderbijslag in Wallonië en Brussel).

 • Kinderbijslag | Groeipakket

  Wat met Kinderbijslag als het kind bij de andere ouder gaat wonen?

  De verhuis van een kind van de ene ouder naar de andere kan een wijziging van ontvanger van de Kinderbijslag of Groeipakket met zich mee brengen. De regels zijn verschillend van waar je woont. 

  In Vlaanderen
  Als je enkel kinderen hebt die geboren zijn voor 1 januari 2019, dan werd de kinderbijslag voorheen aan de bijslagtrekkendekern (meestal de moeder) betaald. Vanaf de maand volgend op de verhuis van je kind, zal de kinderbijslag betaald worden aan een begunstigde kern, die bestaat uit de vader en de moeder. Dit biedt de ouders de mogelijkheid om samen te beslissen op welke rekening Kidslife de kinderbijslag mag storten. 

  De overgang naar een begunstigde kern heeft ook een invloed op de uitbetalingswijze van de sociale toeslag. Indien de moeder voor de overgang een sociale toeslag ontving (100%) dan zal deze nu 50/50 verdeeld worden over beide ouders.

  Bijvoorbeeld. Moeder An (°1980) en vader Peter (°1978) zijn al sinds 2015 uit elkaar. Hun kinderen Arne (°2010) en Elien (°2012) wonen bij hun moeder. An is alleenstaande moeder en ontvangt een sociale toeslag op basis van haar inkomen. Op 10 februari 2020 verhuist Arne naar zijn papa. Vanaf 1 maart 2020 wordt een nieuw dossier aangemaakt voor Arne en Elien waarin moeder An en vader Peter beide deel uitmaken van de begunstigde kern. An en Peter mogen nu samen beslissen op welke rekening de maandelijkse kinderbijslag voor beide kinderen gestort wordt. De ouders delen Kidslife echter geen rekeningnummer mee, waardoor wij verder betalen aan de jongste van de ouders, namelijk moeder An. Vanaf maart 2020 heeft An nog recht op de helft van de sociale toeslag. Vader Peter kan immers ook recht hebben op de helft van de sociale toeslag als zijn gezinsinkomen onder het grensbedrag valt. De sociale toeslag wordt in een aparte storting betaald aan de persoon die er recht op heeft, op een rekeningnummer van zijn of haar keuze.

  In Brussel en Wallonië
  De Kinderbijslag wordt in eerste instantie aan de mama uitbetaald, zelf als het kind bij de vader woont. 

  De vader kan wel de Kinderbijslag opeisen op deze voorwaarden:

  • Het kind waarvoor hij de Kinderbijslag wil opeisen woont bij de vader volgens het Rijksregister. 
  • De vader dient een schriftelijke aanvraag in om de Kinderbijslag op te eisen. 

  Als aan deze voorwaarden werd voldaan dan zal er een wijziging zijn van de ontvanger de maand volgend op ontvangst van de schriftelijke opeising. 

  Bestaat er een vonnis van de rechtbank waarin een afwijkende ontvanger staat, gelieve ons dit te bezorgen. De maand volgend op ontvangst passen wij eventueel de ontvanger aan. 

 • Kinderbijslag | Groeipakket

  Wie moet de Kinderbijslag of Groeipakket aanvragen?

  Het Groeipakket of de Kinderbijslag wordt in de eerste plaats 'ambtshalve' onderzocht en uitgekeerd. Dit wil dus zeggen dat de Kinderbijslagfondsen zo veel mogelijk zelf nagaat wie recht geeft op wat en dit vervolgens uitbetaalt.

  De (mogelijke) begunstigden van het Groeipakket kunnen een aanvraag indienen. Dat zijn in de eerste plaats de ouder(s) van het rechtgevend kind of bij gebrek daaraan de werkelijke opvoeders van het kind. In sommige gevallen kan het rechtgevend kind dit ook zelf aanvragen.

  KidsLife gaat dus altijd zelf op zoek naar de correcte ontvanger van de Kinderbijslag en Groeipakket zoals beschreven in de wetgeving.

  Wil je graag weten hoeveel Kinderbijslag of Groeipakket je kan ontvangen?
  Gebruik dan onze simulatietool

 • Kinderbijslag | Groeipakket

  Waarom zijn beide ouders nu ontvangers van het Groeipakket?

  De kinderbijslag werd steeds aan mij betaald, maar nu ben ik plots samen met de andere ouder ontvanger van de kinderbijslag. Waarom werd de betalingswijze in mijn dossier aangepast?

 • Kinderbijslag | Groeipakket

  Kan ik het Groeipakket of de kinderbijslag voor de kinderen van het Oekraïens gezin zelf ontvangen?

  Als de ouders of opvoeders van de kinderen aanwezig zijn in het Oekraïens gezin, ontvangen zij het Groeipakket of de Kinderbijslag voor hun kinderen.

  Als je een Oekraïens kind opvangt waarvan geen ouders of Oekraïense opvoeders in je gezin zijn, kan jij een aanvraag doen om de kinderbijslag voor dat kind zelf te ontvangen.

  Bijvoorbeeld: Op 8 maart 2022 komt de 15-jarige Andrej in je gezin wonen. Je moet een aanvraag indienen bij KidsLife om de kinderbijslag voor Andrej te kunnen ontvangen.

  Bekijk hier alles over Kinderbijslag voor Oekraïense gezinnen

 • Kinderbijslag | Groeipakket

  Wat is beurtouderschap?

  Als bij co-ouderschap het kind om de beurt bij een van de ouders woont (met gelijke duur), spreekt men van beurtouderschap of ook wel van gelijkmatig verdeelde huisvesting.

  Voor de Kinderbijslag en het Groeipakket wordt deze term voornamelijk gebruikt wanneer de kinderen meerderjarig zijn. Voor de leeftijd van 18 spreken wij enkel van co-ouderschap

 • Kinderbijslag | Groeipakket

  Bij welke leeftijd gaat het bedrag van de Kinderbijslag of Groeipakket omhoog?

  Dit hangt volledig van de woonplaats van de Kinderen:

  De kinderen wonen in Vlaanderen

  Voor kinderen geboren vóór 01/01/2019 is er een leeftijdtoeslag voorzien dat stijgt op de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar. Hoeveel het Groeipakket stijgt na maand na de verjaardag kan je hier bekijken. 

  Voor kinderen geboren na 01/01/2019 is er geen leeftijdstoeslag meer voorzien, zij ontvangen een maandelijks vast bedrag van 171,49 Euro. 

  De kinderen wonen in Brussel

  Brusselse kinderen waarvan het gezin jaarlijks meer inkomsten heeft dan 35.296,58 Euro bruto per jaar, krijgen voor elke leeftijd hetzelfde bedrag. Als deze kinderen geboren zijn voor 2020 is dit 157,67 Euro per maand, zijn deze Brusselse kinderen geboren na 2020 dan bedraagt de maandelijkse Kinderbijslag 168,93 Euro per maand.

  Indien het gezin minder bruto inkomsten heeft per jaar dan 35.296,58 Euro, dan krijg je meer kinderbijslag bij de leeftijd van 12 en 18 jaar. Bereken hier de exacte bedragen voor jouw situatie. 

  De kinderen wonen in Wallonie

  Voor kinderen geboren vóór 01/01/2020 is er een leeftijdstoeslag voorzien dat stijgt op de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar. Hoeveel de Kinderbijslag stijgt na maand na de verjaardag kan je hier bekijken. 

  Voor kinderen geboren na 01/01/2020 is er geen leeftijdstoeslag meer voorzien. Vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar ontvang je maandelijks 174,56 Euro. Vanaf dat Waalse kinderen meerderjarig zijn ontvang je 185,82 Euro per maand. 

  Wil je graag de samenstelling van jouw Kinderbijslag of Groeipakket bekijken? Neem een kijkje op My KidsLife, jouw online dossier Kinderbijslag bij KidsLife