Opgelet!: Wees aandachtig voor phisingberichten via WhatsApp of SMS over de uitbetaling van de Covid-19-toeslag. KidsLife vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via Whatsapp of SMS. Twijfel je over de juistheid van de communicatie? Neem dan contact op met jouw KidsLife-adviseur

Voordelen voor zwangere mama's

Zelfstandige en (bijna) mama? Ontdek hier jouw voordelen!

Als zelfstandige mama (in spe) zit je misschien met nog heel wat vragen over de financiële gevolgen. Weet dat je ook als zelfstandige recht hebt op heel wat voordelen. Wij zetten ze graag voor jou op een rijtje.


Voordeel 1: Vraag je Startbedrag of Kraamgeld aan

Wat is een Startbedrag of Kraamgeld?

Als kersverse mama heb jij, net als alle andere mama’s, recht op een eenmalige geboortepremie. Als je in Vlaanderen woont, heet die premie het Startbedrag. Als je in Brussel of Wallonië woont, krijg je Kraamgeld.

Hoeveel bedraagt de premie?

Voor elk kind dat in Vlaanderen geboren wordt, krijg je 1144,44 euro. In Brussel krijgen ouders 1122 euro bij de geboorte van hun eerste kind (dat is per kind bij een meerling) en 510 euro bij een volgende geboorte.

Wanneer vraag je de premie aan?

Je kan het Startbedrag aanvragen zodra je zwanger bent. Dat kan gewoon hier online. Je ontvangt het geld dan ongeveer twee maanden voor je uitgerekende bevallingsdatum. Maximaal vijf jaar na de geboorte kan je een aanvraag indienen.

Vraag hier je Startbedrag of Kraamgeld aan


Voordeel 2: Je hebt recht op een Groeipakket of Kinderbijslag

Wat is een Groeipakket?

Elk kind in Vlaanderen heeft recht op een Groeipakket. Je krijgt onder andere een maandelijks gezinsbijslag, dat je net zoals de vroegere Kinderbijslag elke maand heel stipt ontvangt. Dat gebeurt helemaal automatisch als je je Kraamgeld of Startbedrag aanvroeg.

In Wallonië en Brussel krijg je een Kinderbijslag. Ook dat bestaat onder andere uit een maandelijks bedrag dat je automatisch ontvangt als je je Kraamgeld of Startbedrag aanvroeg.

Waaruit bestaat een Groeipakket of Kinderbijslag?

 

Maandbedrag

Sociale toeslag

Kinderopvangtoeslag

Kleutertoeslag

Schoolbonus of Schoolpremie

Vlaanderen

Kinderen geboren na 1 januari 2019: 163,20 euro.

Kinderen geboren voor 1 januari 2019: check het bedrag via het online klantenportaal my KidsLife

 

Voor gezinnen met een lager inkomen.

Voor kinderen die naar een kinderopvang gaan erkend door de Vlaamse Gemeenschap en met inkomensafhankelijk tarief. (Woon je in Vlaanderen dan krijg je dit automatisch)

Kinderopvangtoeslag

Voor kleuter die naar een Nederlandstalige school gaan in Vlaanderen of Brussel. (Woon je in Vlaanderen dan krijg je dit automatisch)

Kleutertoeslag

Jaarlijkse bonus voor kinderen met schoolleeftijd. (gebeurt automatisch)

Schoolbonus

Wallonië

Het bedrag hangt af van:

  1. De leeftijd van je kind
  2. Je gezinssituatie
  3. Je gezinsinkomen

 

Voor gezinnen met een lager inkomen.

Voor kinderen die naar een kinderopvang gaan erkend door de Vlaamse Gemeenschap én met inkomensafhankelijk tarief.

Kinderopvangtoeslag

Voor kleuters die naar een Nederlandstalige school gaan in Vlaanderen of Brussel.

Kleutertoeslag

Schoolpremie: jaarlijks bedrag, afhankelijk van de leeftijd van je kind. (gebeurt automatisch)

Schoolbonus

Brussel

Het bedrag hangt af van:

  1. De leeftijd van je kind
  2. Je gezinssituatie
  3. Je gezinsinkomen

 

Voor gezinnen met een lager inkomen.

 

Voor kinderen die naar de kinderopvang gaan erkend door de Vlaamse Gemeenschap én met inkomensafhankelijk tarief.

Kinderopvangtoeslag

Voor kleuters die naar een Nederlandstalige school gaan in Vlaanderen of Brussel. 

Kleutertoeslag

Schoolpremie: jaarlijks bedrag, afhankelijk van de leeftijd van je kind. (gebeurt automatisch)

Schoolbonus

Let op, zo’n schoolbonus of schoolpremie is niet hetzelfde als een Schooltoeslag. Een schooltoeslag is een studietoelage voor minderjarige kinderen in gezinnen met een lager inkomen dat automatisch uitbetaald wordt als jouw gezin daar recht op heeft.


Voordeel 3: Geniet van je moederschapsrust

Zo kan jij je moederschapsrust indelen als zelfstandige:

Moederschapsrust

Uitkering

Hoe neem je het op?

12 weken (meerling: 13 weken)

Voltijdse rust? Dan krijg je 499,54 euro per week

Je mag ten vroegste 3 weken voor je bevalling stoppen met werken

Moet je kindje na de geboorte in het ziekenhuis blijven? Dan heb je na zeven dagen recht op 1 week extra per week ziekenhuis. (max. 24 weken)

Werk je halftijds? Dan krijg je 249,77 euro per week.

Je bent verplicht 1 week op te nemen voor je bevalling

 

 

Je bent verplicht 2 weken op te nemen onmiddellijk na je bevalling

 

 

De overige negen weken mag je halftijds opnemen.

 

 

Je moederschapsrust moet je ten laatste 38 weken na de geboorte opnemen.

Op de website van CM lees je hoe het precies werkt

Tip!

  1. Bezorg je ziekenfonds tijdig een medisch getuigschrift met de geplande datum van je bevalling en de datum waarop je je moederschapsrust wil beginnen.
  2. Stop met werken vanaf de datum dat je moederschapsrust ingaat.
  3. Bezorg na de geboorte zo snel mogelijk een medisch getuigschrift of een kopie van het geboorteattest aan je ziekenfonds.

Is je partner ook zelfstandige?

Papa’s en meemoeders hebben recht op geboorteverlof, of ze nu in loondienst werken of als zelfstandige. Zelfstandige partners hebben recht op maximaal tien volledige of twintig halve dagen geboorteverlof. Dat kunnen ze opnemen tot vier maanden na de geboorte. De dagen waarop ze niet werken, ontvangen ze een uitkering van hun sociaal verzekeringsfonds. Ze kunnen ook kiezen voor 8 dagen verlof. Dan krijgen ze 15 gratis dienstencheques.

Tip! Vraag de uitkering voor het geboorteverlof tijdig aan, zodat je niet te lang hoeft te wachten op de uitkering zelf.


Ontvang moederschapshulp

Voordeel 4: Je ontvangt moederschapshulp

Vraag kraamzorg aan

Zodra je zwanger bent, kan je Kraamzorg aanvragen. Je doktersattest kan je indienen als je zes maanden zwanger bent. Dat geldt zowel voor mama’s die in loondienst werken als voor mama’s die zelfstandige zijn.

Gratis dienstencheques

Wist je dat jij als zelfstandige mama een extra voordeel krijgt? Als je na je moederschapsrust opnieuw aan het werk gaat, krijg je 105 gratis dienstencheques. De totale waarde bedraagt 945 euro. Je kan ze gebruiken voor huishoudelijke hulp, zoals schoonmaken, wassen, strijken, boodschappen doen en maaltijden bereiden.

Hoe vraag je die cheques aan?

Je krijgt de dienstencheques automatisch. Je hoeft daarvoor dus geen aanvraag in te dienen. Je sociaal verzekeringsfonds zal je contacteren als je er recht op hebt.


Voordeel 5: Dit zijn je sociale voordelen

Geen sociale bijdrage

Als jij een moederschapsuitkering ontvangt als zelfstandige, dan krijg je het kwartaal na je bevalling een vrijstelling voor je sociale bijdrage. Toch behoud je wél je sociale rechten. Dat betekent dat je recht blijft hebben op het Groeipakket, een Startbedrag, wettelijk pensioen, ziekteverzekering enzovoort. Je krijgt de vrijstelling automatisch.

Premievrijstelling voor je aanvullend pensioen

Heb jij een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen? Dan kan je daar nu de vruchten van plukken. Veel verzekeraars geven je een mooi geboortecadeau door bijvoorbeeld gedurende twee kwartalen de premie voor je aanvullend pensioen op zich te nemen.

Sommige hospitalisatieverzekeringen betalen (een deel van) de ziekenhuiskosten. Neem daarom het best contact op met de verzekeraar bij wie je een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten en check welke voordelen jouw polis je biedt.


Ben je zwanger? Vraag jouw Kraamgeld of Startbedrag nu aan en wij zorgen ervoor dat je niets mist.

Vraag hier je Kraamgeld of Startbedrag aan